Vandetõlk

Kes on vandetõlk?

Vandetõlk tegeleb peale tõlkimise ka tõlgete n.ö notariaalse kinnitamisega vandetõlgi seaduse alusel. Vandetõlk on avalik-õigusliku ameti kandja, kellele riik on andnud võrdselt notariga õiguse kinnitada enda või mõne teise isiku tõlgitud dokumendi tõlke õigsust, sellise tõlke ärakirja õigsust ning dokumendi ärakirja õigsust. Vandetõlk kinnitab tõlke õigsust sisuliselt – erinevalt notarist, kes üldjuhul kinnitab vaid tõlgi allkirja õigsust ega tutvu tõlke sisu ega selle õigsusega. Vandetõlgi ameti ja Eestis tegutsevate vandetõlkide kohta leiab täpsemat infot justiitsministeeriumi veebilehelt www.just.ee.

Miks eelistada vandetõlki?

Kiirus – üldiselt valmivad tõlked vandetõlgi juures märksa kiiremini kui tõlkebüroodes, väikedokumendi kinnitatud tõlke võib saada juba 1 päevaga. Kvaliteet – vandetõlgi oskusi ja sobivust tööks on riiklikult kontrollitud. Vastutus– seadusega on kehtestatud vandetõlgi ametivastutus kahju eest, mille ta on põhjustanud.

Inglise keele vandetõlk

Inglise keele vandetõlk võib kinnitada tõlkeid nii eesti-inglise kui ka inglise-eesti keelesuunal. Hispaania keele – eesti keele vandetõlk võib kinnitada tõlkeid hispaania keelest eesti keelde (ja inglise keelde). Pille Lindpere uus vandetõlgi kutsetunnistus nr 98 väljastati 15.09.2017.

The profession of a sworn translator was created in 2003 when the first exams for attesting the most qualified translators were organised by the state. A sworn translator is qualified to certify translations under the Sworn Translators Act.