Teenus

  • Teen nii kirjalikku kui ka suulist tõlget inglise keelest eesti keelde ja vastupidi.
  • Teen kirjalikke tõlkeid ka hispaania-eesti/inglise keele suunal.
  • Olen spetsialiseerunud juriidilistele- ja majandustekstidele, seadustele, äritekstidele, dokumentidele, reklaamtekstidele, kuid tõlgin ka muid tekste.
  • Samuti pakun erinevate tekstide keelelise korrektuuri ja toimetamise teenust.
  • Suulise tõlke osas pakun järeltõlke teenust (näiteks lepingu tõlkimine notari juures). Suulise tõlke puhul peaks materjalid esitama vähemalt 1 tööpäev enne tõlkima tulekut.