Hinnakiri

Tõlge eesti-inglise, inglise-eesti, hispaania-eesti/inglise (olenevalt teksti keerukusest) 20 – 40 EUR/lk
Vandetõlgi tõlge (e kinnitatud tõlge) 25 – 40 EUR/lk
Kiirtöö +30 kuni +50%
Väikedokumendi tõlge 1 lehel (kuni 1800 tähemärki) (abielutunnistus, tõend, teatis) koos tõlke ja vajadusel ärakirja õigsuse kinnitusega 25 – 40 EUR
Keeleline korrektuur 10-15 EUR/lk
Tõlke sisuline toimetamine 20-25 EUR/lk
Suuline tõlge 80 EUR/tund