Hinnakiri

Tõlge eesti-inglise, inglise-eesti, hispaania-eesti/inglise (olenevalt teksti keerukusest) 13 – 20 EUR/lk
Vandetõlgi tõlge (e kinnitatud tõlge) 17 – 22 EUR/lk
Kiirtöö +30 kuni +50%
Väikedokumendi tõlge 1 lehel (kuni 1800 tähemärki) (abielutunnistus, tõend, teatis) koos tõlke ja vajadusel ärakirja õigsuse kinnitusega 20 EUR
Keeleline korrektuur 6-10 EUR/lk
Tõlke sisuline toimetamine 8-15 EUR/lk
Suuline tõlge 60 EUR/tund